Gyakornoki program

A gyakornoki program céljai

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény életében kiemelkedően fontos gyakornoki programunk folyamatos működtetése.

Jelentős feladatunknak tartjuk az utódnevelést, a fiatal és/vagy tapasztalatra vágyó szakmai réteg megszólítását, bevonását az intézmény mindennapi munkájába. Közösségi múzeumként működésünk hangsúlyos eleme, hogy gyakornoki programunk mindenkori résztvevői munkájukkal, ötleteikkel hozzájáruljanak a Gyűjtemény jövőjének formálásához, egyenrangú partnerként dolgozzanak az intézmény szakemberivel.

A gyakornoki program mindennapjai

Gyakornokaink számára érdeklődésüknek megfelelő képzéseket, programokat biztosítunk, és garantáljuk, hogy a program résztvevői valós szakmai tapasztalattal - illetve kérés esetén ajánlólevéllel - zárhassák a nálunk töltött időszakot.

A Gyűjteményben évente két gyakornoki turnus indul, tavasszal és ősszel.

A 2022 ŐSZI GYAKORNOKI PROGRAM VÁRHATÓ MEGHIRDETÉSE SZEPTEMBER ELEJE.


A gyakornoki program koordinátorai és elérhetőségei

Kolocz Dóra: kolocz.dora@eromuvhaz.hu
Pintér Zita: pinter.zita@eromuvhaz.hu