Gyakornoki program

A GYAKORNOKI PROGRAMRÓL

A gyakornoki program céljai:

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény életében kiemelkedően fontos gyakornoki programunk folyamatos működtetése.
Jelentős feladatunknak tartjuk az utódnevelést, a fiatal és/vagy tapasztalatra vágyó szakmai réteg megszólítását, bevonását az intézmény mindennapi munkájába. Közösségi múzeumként működésünk hangsúlyos eleme, hogy gyakornoki programunk mindenkori résztvevői munkájukkal, ötleteikkel hozzájáruljanak a Gyűjtemény jövőjének formálásához, egyenrangú partnerként dolgozzanak az intézmény szakembereivel.

A gyakornoki program működése:

Gyakornokaink számára érdeklődésüknek megfelelő képzéseket, programokat biztosítunk, és garantáljuk, hogy a program résztvevői valós szakmai tapasztalattal - illetve kérés esetén ajánlólevéllel - zárhassák a nálunk töltött időszakot.

A Gyűjteményben évente két gyakornoki turnus indul, tavasszal és ősszel.
A 2024. tavasz-nyári időszakra lezárult a jelentkezés, a következő turnus meghirdetésének várható időpontja 2024 szeptembere.

A program koordinátorai:

Kolocz Dóra, a program szakmai vezetője: kolocz.dora@eromuvhaz.hu 
Pintér Zita, a program koordinátora: pinter.zita@eromuvhaz.hu

A program mindennapjai: