Közzététel

I. Szervezeti, személyzeti adatok:

Név: ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft.
Székhely: 1075 Budapest, Király u. 11.
Elérhetőség: titkarsag@eromuvhaz.hu
Telefonszám: (06-1) 788 8139

 

Telephelyek:

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény
1078 Nefelejcs utca 26.
(1) 341 6789
http://www.rothmuzeum.hu

K11 Művészeti és Kulturális Központ
1077 Budapest, Király u. 11.
(1) 788 8139
http://www.k11.hu

Hernád Ház
1078 Budapest, Hernád u. 42-46.
titkarsag@eromuvhaz.hu


Szervezeti felépítés:

Vezetők neve, beosztása, elérhetősége

Ügyvezető igazgató: Runda Margit
E-mail: runda.margit [kukac] eromuvhaz.hu
Telefonszám: +36 harminc - háromnegyvenhét - hetvenckilenc - negyvennyolc

Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének nyilvános fogadóórái:

2024. május 21.

1500 - 1600 óra között

2024. június 11.

1500 - 1600 óra között

2024. július 10.

1500 - 1600 óra között

2024. augusztus 14.

1500 - 1600 óra között

 

A fogadóórára előzetes bejelentkezést kérünk a +36 30 317 6637 telefonszámon.

Gazdasági vezető: Kadlecsik Imre
E-mail: kadlecsik.imre@eromuvhaz.hu
Telefonszám: (06) 30 317-5790

Üzemeltetési vezető: Brückner Ádám
E-mail: bruckner.adam@eromuvhaz.hu
Telefonszám: (06) 30 618-4134

Titkárságvezető-koordinátor: Köő Andrea
E-mail: koo.andrea@eromuvhaz.hu
Telefonszám: (06) 30 317 66 37

Ügyfélfogadás

Ügyfélkapcsolati vezető: Runda Margit

Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének nyilvános fogadóórái:

2024. január 30.

1400 - 1500 óra között

2024. február 12.

1500 - 1600 óra között

2024. március 4.

1430 - 1530 óra között

2024. április 8.

1430 - 1530 óra között


A fogadóórára előzetes bejelentkezést kérünk a +36 30 317 6637 telefonszámon.

Felettes szerv

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5.
Telefon: 462-3328, 462-3400
E-mail: human@erzsebetvaros.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Szabályzatok:
Szervezeti és Működési Szabályzat_513_2023
Alapító Okirat
Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje
Panaszkezelés
Közbeszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat

GDPR szabályzat és mellékletei:
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési szabályzat külső felek és partnerek részére
Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről
Kérelem személyes adatok helyesbítésére
Személyes adatok törlése iránti kérelem
ERöMŰVHÁZ_Informatikai Biztonsági Szabályzat

Adatvédelmi felelős neve: Dr. Svéda István ügyvéd
Email: drsveda@gmail.com

Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. által ellátott közfeladatok

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat mint alapító megbízásából az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. közművelődési és kapcsolódó közhasznú tevékenységek (kulturális szolgáltatási feladatok) folyamatos, rendszeres ellátását végzi, közművelődési színtér működtetésével, a következőkben részletezett közfeladatok ellátásával részint ingyenesen, részint kedvezményes térítési díj ellenében:

 1. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. székhelyén, illetve telephelyein azerzsébetvárosi lakosság részére közösségi színtér fenntartásával biztosítja a közművelődés lehetőségét.
 2. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. segíti a kerület hagyományainak megteremtését, ápolását, értékeinek védelmét, a polgári életmód fejlesztését. Ezen belül lehetőséget biztosít a helyi művészeti értékek bemutatására, segíti a művelődési szokások gazdagítását, információt nyújt.
 3. Lehetőségeihez mérten szervez képző és fotóművészeti kiállításokat, különös tekintettel a kerületben fellelhető, illetve kerületi kötődésű alkotóművészek és értékek megismerése érdekében.
 4. Bemutatkozási lehetőséget nyújt egyes művészeti jellegű egyesületeknek, illetve művészeti előadásokat szervez.
 5. Székhelyén és telephelyein klubok, körök, egyesületek, civil szervezetek, művészeti csoportok részére helyiséget, igény esetén szakmai segítséget, lehetőségeihez mérten pályázat figyelést, pályázati tanácsadást biztosít.
 6. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. szakmai kapcsolatot tart fenn civil szervezetekkel, támogatja a különböző életkorú és értékrendszerű civil szervezetek közismertségének növelését, számukra bemutatkozási és találkozási lehetőséget biztosít.
 7. Speciális szórakozási alkalmakat biztosít a kerület időskorú lakossága, illetve egyes ifjúsági csoportjai számára.
 8. A létesítmények adottságait figyelembe véve és lehetőségeihez mérten helyet biztosít egyes, a tanulóifjúságot érintő összejövetelekhez (tanácskozások, tudományos előadások, vitaestek), kulturális igényeik színvonalas gazdagításához (színházi műhely, zenei estek, táncház).
 9. A szabadidő kulturált környezetben történő eltöltéséhez fokozatosan megteremti a minőségi feltételeket, továbbá bővíti azokat a lehetőségeket az épület közösségi tereiben, amelyek a napi tájékozódást elősegítik (sajtóolvasás, tévé, internet, Wifi).
 10. Segíti a helyi társadalom közösségi életének működését vállalkozói találkozók, szakmai bemutatók, tanácskozások szervezésével.
 11. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. a rendelkezésére álló helyiségeiben és szakmai erőforrásai igénybevételével a tevékenység jellegétől függően kedvezményes áron nyújt szolgáltatásokat a kerületnek az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése alapján vállalkozásnak nem minősülő civil szervezetei, polgárai, önszerveződő közösségei és más egyéb nonprofit szervezetek, illetve piaci áron az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozások részére.
 12. Általános nyitvatartási idő alatt információs szolgáltató tevékenységet végez, a lakosság részére szervezett kulturális programokról. Programkínálatáról a lakosságot havonta nyomtatott formában tájékoztatja.
 13. Kiemelt figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési, kulturális élete fejlesztésére, az iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok tevékenységének szakmai támogatására, az életminőséget és életesélyt javító formák működtetésének segítésére.
 14. Igazodva a tanévhez óvodáskortól a középiskolás korosztályig gyermek- és ifjúsági rendezvények megszervezésében és megrendezésében működik közre. Az intézményen belül Ifjúsági pont működését teszi lehetővé, továbbá az ifjúsági korosztály széleskörű tájékoztatásához folyamatosan biztosítja a szükséges információkat.
 15. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. – külön megállapodás alapján – részt vesz egyéb rendezvények koordinálásában, szervezésében, lebonyolításában, az Önkormányzattal egyeztetett módon.
 16. Ellát minden olyan feladatot, mellyel az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában erre felhatalmazott szerv, vagy személy az Mötv. 13. §-ban meghatározott kulturális, közművelődési közfeladat megvalósítása érdekében megbízza.

Éves beszámolók

2016. évi beszámoló és az ahhoz tartozó dokumentumok:
183-2017.05.09-i Kt határozat.pdf
eromuvhaznkft_kiegeszito_melleklet_közzétéelre.pdf
ERöMŰVHÁZ Kft. 2016_egyszerusitett_eves_beszamolora.pdf
Könyvvizsgálói jelentés.pdf

2017. évi beszámoló és az ahhoz tartozó dokumentumok:
Mérleg 2017._egyszerűsített beszámoló
Mérleg 2017._könyvvizsgálói jelentés
Mérleg 2017._KT határozat

2018. évi beszámoló és az ahhoz tartozó dokumentumok:
Könyvvizsgálói 2018
KT. Határozat 2019
Mérleg 2018._egyszerűsített beszámoló

2019. évi beszámoló és az ahhoz tartozó dokumentumok:
Konyvvizsgalói_jelentés_2019
KT. Határozat
2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló és az ahhoz tartozó dokumentumok:
Konyvvizsgalói_jelentés_2020
KT. Határozat
2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló és az ahhoz tartozó dokumentumok:
Könyvvizsgálói jelentés 2021
KT. Határozat
2021. évi beszámoló

2022. évi beszámoló és az ahhoz tartozó dokumentumok:
Könyvvizsgálói jelentés 2022
KT. Határozat_2022
2022. évi beszámoló

 

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Alkalmazotti és béradatok

Felügyelő bizottsági tagok

A Felügyelő Bizottság elnöke:

Farkas Ferenc

Felügyelő bizottsági tagok:

Hegedűs Márk

Székely Imréné

III. Gazdálkodási adatok