Jegyárak

BELÉPŐDÍJAK

 • Teljes árú jegy: 1.000 Ft
 • Diák jegy (6 év felett és 26 év alatt): 500 Ft
 • Nyugdíjas jegy (62 év felett és 70 év alatt): 500 Ft
 • Múzeumpedagógiai foglalkozás: 500 Ft*

Felhívjuk figyelmüket, hogy tárlatvezetés vagy épülettörténeti séta igénylése nélküli csoportos látogatás esetén is kérjük az előzetes bejelentkezést a rothmuzeum@eromuvhaz.hu címen! A múzeum terei korlátozott létszámú látogató befogadására alkalmasak. Köszönjük együttműködésüket!

CSOPORTOS PROGRAMJEGYEK

 • Csoportos tárlatvezetés magyar nyelven (20 főig): 5.000 Ft*
 • Csoportos tárlatvezetés angol nyelven (20 főig): 10.000 Ft*
 • Csoportos épülettörténeti séta magyar nyelven (20 főig): 6.000 Ft*

* A múzeumpedagógiai óra, valamint a csoportos programok díja a belépőjegy árán felül fizetendő. A csoportos programokhoz vásárolt belépőjegyekre a személyeket megillető kedvezmények érvényesek. Tárlatvezetés és épülettörténeti séta esetén a jelölt jegyárak maximum 20 fős csoport esetén értendők. 20 fő felett arányosan növekedik a program díja, azaz tárlatvezetés esetén személyenként 250, épületséta esetén személyenként 300 Ft-tal.

INGYENES BELÉPÉSRE JOGOSULT

a 194/2000. (XI.24.) Kormányrendelet alapján az Európai Gazdasági Térség (EGT) alábbi állampolgára, amennyiben:

 • 6. életévét be nem töltött kiskorú,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
 • fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
 • legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,
 • köznevelésben dolgozó pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató,
 • a 70. életévét betöltötte.

Díjtalanul látogathatja a a Róth Miksa Emlékház és Gyűjteményt az EGT-állampolgár minden hónap első vasárnapján, amennyiben:

 • a 26. életévét még nem töltötte be,
 • 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

Nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül díjtalanul látogatható az intézmény: március 15., augusztus 20., október 23.